ตะลุยโจทย์ ONLINE

คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย และ สังคม

2,400 บาท ต่อ เดือน

เหมาะสำหรับ

  • ติวเข้า ม.4 โรงเรียนหอวัง โดยเฉพาะ

รูปแบบการสอน

  • เวลาเรียน 17:30 – 19:00 น. วันจันทร์-ศุกร์

หมายเหตุ

  1. นักเรียนที่ลงเรียนคอร์สตลอดปีสามารถลงเรียนคอร์สตะลุยโจทย์ Online ในราคา 1,800 บาท/เดือน

  2. นักเรียนที่ลงเรียนตามเงื่อนไขสามารถลงเรียนคอร์สโค้งสุดท้ายพิเศษ (สสวท. GIFTED&DIP) ในราคา 7,200 บาท และคอร์สโค้งสุดท้ายในราคา 7,200 บาท