โค้งสุดท้าย

คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย และ สังคม

9,600 บาท ต่อ 16 ครั้ง

เหมาะสำหรับ

  • ติวเข้า ม.4 โรงเรียนหอวัง โดยเฉพาะ

รูปแบบการสอน

  • เวลาเรียน 08:00 – 15:00 น. วันจันทร์ – อาทิตย์

หมายเหตุ

  1. นักเรียนที่ลงเรียนคอร์สตลอดปีสามารถลงเรียนคอร์สตะลุยโจทย์ Online ในราคา 1,800 บาท/เดือน

  2. นักเรียนที่ลงเรียนตามเงื่อนไขสามารถลงเรียนคอร์สโค้งสุดท้ายพิเศษ (สสวท. GIFTED&DIP) ในราคา 7,200 บาท และคอร์สโค้งสุดท้ายในราคา 7,200 บาท