INTENSIVE คณิต

13 บทเรียน

5,900 บาท

รายละเอียดคอร์ส

ติวรวบตึงวิชาคณิตศาสตร์ทั้งเพิ่มเกรด และเข้า ม.1 ของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง (Premium School) ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ หอวัง สามเสนวิทยาลัย บดินทรเดชา โยธินบูรณะ สวนกุหลาบวิทยาลัย สตรีวิทยา เทพศิรินทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มัธยมสาธิตฯ และโรงเรียนประจำจังหวัดทุกจังหวัด

รูปแบบการสอน

 • สอนปูพื้นฐาน เพื่อให้ได้ Concept ที่ถูกต้อง
 • ทำแบบฝึกหัด เพื่อเสริมความเข้าใจ
 • ตะลุยโจทย์ยาก เพื่อเพิ่มทักษะ
 • มีการวัดผลทุกบทเรียน

เหมาะสำหรับ

 • ป.5 และ ป.6 ที่ต้องการทำเกรดที่โรงเรียน และเตรียมพร้อมที่จะสอบเข้า ม.1 ในคราวเดียวกัน
เนื้อหาหลักสูตร
 • จำนวน และการดำเนินการ
 • สมการ เบนซ์
 • เส้นขนาน (มุม ส่วนของเส้นตรง เส้นขนาน) โลตัส
 • ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ไข่มุก
 • เศษส่วน เบนซ์
 • ทศนิยม เบนซ์
 • ร้อยละ และอัตราเศษส่วน เบนซ์
 • แบบรูป ไข่มุก
 • รูปเรขาคณิต (สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หลายเหลี่ยม และวงกลม) โลตัส
 • รูปทรงเรขาคณิต (พื้นที่ผิวและปริมาตร) โลตัส
 • สถิติ และการนำเสนอข้อมูล โลตัส
 • ทิศ และแผนผัง ไข่มุก
 • ความน่าจะเป็น ไข่มุก

เริ่มเรียนคอร์สนี้