INTENSIVE วิทย์

15 บทเรียน

5,900 บาท

รายละเอียดคอร์ส

ติวรวบตึงวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งเพิ่มเกรด และเข้า ม.1 ของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง (Premium School) ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ หอวัง สามเสนวิทยาลัย บดินทรเดชา โยธินบูรณะ สวนกุหลาบวิทยาลัย สตรีวิทยา เทพศิรินทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มัธยมสาธิตฯ และโรงเรียนประจำจังหวัดทุกจังหวัด

รูปแบบการสอน

 • สอนปูพื้นฐาน เพื่อให้ได้ Concept ที่ถูกต้อง
 • ทำแบบฝึกหัด เพื่อเสริมความเข้าใจ
 • ตะลุยโจทย์ยาก เพื่อเพิ่มทักษะ
 • มีการวัดผลทุกบทเรียน

เหมาะสำหรับ

 • ป.5 และ ป.6 ที่ต้องการทำเกรดที่โรงเรียน และเตรียมพร้อมที่จะสอบเข้า ม.1 ในคราวเดียวกัน
เนื้อหาหลักสูตร
 1. การเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
 2. แรง
 3. งาน และพลังงาน
 4. เสียง และการได้ยิน
 5. แสง และการมองเห็น
 6. สาร และสมบัติของสาร
 7. สสารละการจำแนก
 8. การแยกสารเนื้อผสม
 9. วัฐจักร
 10. สิ่งมีชีวิต
 11. อาหาร และการย่อยอาหาร
 12. ดิน หิน แร่ และซากดึกดำบรรพ์
 13. ปรากฏการณ์ของโลก และภัยธรรมชาติ
 14. เงา อุปราคา และเทคโนโลยีอวกาศ
 15. แรงไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้า

เริ่มเรียนคอร์สนี้