UPGRADE คณิต ม.1

45 บทเรียน

6,400 บาท

รายละเอียดคอร์ส

ติวเพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์

รูปแบบการสอน

 • สอนปูพื้นฐาน เพื่อให้ได้ Concept ที่ถูกต้อง
 • เสริมความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัด ซึ่งเป็น Pattern ที่สถาบันได้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ
 • ตะลุยโจทย์ยาก เพื่อเพิ่มทักษะ
 • มีการวัดผลทุกบทเรียน
เนื้อหาหลักสูตร

ม.1 เล่ม 1

 • จำนวนเต็ม
 • การสร้างทางเรขาคณิต
 • เลขยกกำลัง
 • ทศนิยม และเศษส่วน
 • รูปเลขาคณิตสองมิติ และสามมิติ

ม.1 เล่ม 2

 • สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
 • กราฟ และความสัมพันธ์เชิงเส้น
 • สถิติ 1

เริ่มเรียนคอร์สนี้