UPGRADE คณิต ม.2

45 บทเรียน

6,400 บาท

รายละเอียดคอร์ส

ติวเพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์

รูปแบบการสอน

 • สอนปูพื้นฐาน เพื่อให้ได้ Concept ที่ถูกต้อง
 • เสริมความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัด ซึ่งเป็น Pattern ที่สถาบันได้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ
 • ตะลุยโจทย์ยาก เพื่อเพิ่มทักษะ
 • มีการวัดผลทุกบทเรียน
เนื้อหาหลักสูตร

ม.2 เล่ม 1

 • ทฤษฎีปีทากอรัส
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
 • ปริซึม และทรงกระบอก
 • การแปลงทางเรขาคณิต
 • สมบัติเลขยกกำลัง
 • พหุนาม

ม.2 เล่ม 2

 • สถิติ 2
 • ความเท่ากันทุกประการ
 • เส้นขนาน
 • การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
 • การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

เริ่มเรียนคอร์สนี้