UPGRADE คณิต ม.3

45 บทเรียน

6,400 บาท

รายละเอียดคอร์ส

ติวเพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์

รูปแบบการสอน

 • สอนปูพื้นฐาน เพื่อให้ได้ Concept ที่ถูกต้อง
 • เสริมความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัด ซึ่งเป็น Pattern ที่สถาบันได้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ
 • ตะลุยโจทย์ยาก เพื่อเพิ่มทักษะ
 • มีการวัดผลทุกบทเรียน
เนื้อหาหลักสูตร

ม.3 เล่ม 1

 • อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
 • สมการกำลังสองตัวงแปรเดียว
 • ความคล้าย
 • กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
 • สถิติ 3

ม.3 เล่ม 2

 • ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 • วงกลม
 • พีระมิด กรวย และทรงกลม
 • ความน่าจะเป็น
 • อัตราส่วนตรีโกณมิติ

เริ่มเรียนคอร์สนี้